• Norges første miljøasfalt lagt av Veidekke
  asfalt
  miljøasfalt
  Veidekke infrastruktur
  mennesker i arbeid
  Maskiner og utstyr
  Veidekke har forsket frem en miljøasfalt som reduserer karbonfotavtrykket med opp mot 80 %. Daniel Framnes i arbeid på utlegger.
 • Norges første miljøasfalt lagt av Veidekke
  asfalt
  miljøasfalt
  Veidekke Infrastruktur
  mennesker i arbeid
  Maskiner og utstyr
  Veidekke har forsket frem en miljøasfalt som reduserer karbonfotavtrykket med opp mot 80 %. Daniel Framnes i arbeid på utlegger.